BROAR

Sedan 50-talet har vi jobbat med olika brokonstruktioner och under tiden byggt upp stor erfarenhet.
Med Trafikverket som vår idag största kund, har vi lärt oss att göra högkvalitativa jobb till låg kostnad.
Vår styrka är våra duktiga medarbetare, som har en stor kunskapsbredd. Detta gör oss flexibla för att ta oss an olika konstruktioner, och duktiga på att hitta de optimala lösningarna.

Vi åtar oss allt från mindre renoveringar och underhåll till helt nya konstruktioner. Bland våra kunder återfinns förutom nämnda Trafikverket, även vägsamfälligheter, kommuner och privatpersoner.