ÖVRIGA JOBB

Utöver vårt arbete med broar utför vi betongjobb på andra konstruktioner.

Vi utför kontinuerligt arbeten på vatten – och reningsverk för både privatpersoner och kommuner.

Vi utför även arbeten på dammkonstruktioner, samt gjuter plattor för huskonstruktioner.