Flink byggnads AB

Vi är specialister på att bygga & renovera broar

Flink Byggnads AB är ett familjeföretag med lång och gedigen erfarenhet inom bro- och betongbranschen. Företaget startades på 50-talet av Olof Flink och initialt hade vi en bred inriktning på olika betongarbeten. Idag drivs företaget av tredje generationen Flink och vi har med tiden blivit allt mer specialiserade på broarbeten.

Vår styrka är att vi är flexibla och har duktiga och kunniga medarbetare. Vi kan göra anpassade konstruktioner och är bra på att hitta den bästa lösningen för varje projekt. Vi arbetar alltid medvetet med miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vi har stort fokus på goda relationer med leverantörer, kunder och underentreprenörer. Vi strävar efter att utföra arbeten med god kvalitét och vårt mål är att alltid avsluta arbeten med nöjda kunder.

BROAR

Vi har lång erfarenhet av att bygga och renovera broar och våra kunder är såväl Trafikverket, som kommuner och vägsamfälligheter. 

ÖVRIGA JOBB

Utöver broarbeten utför vi även betongarbeten på kraftverk, dammar, plattor m.m.